bustos-756620_1280-520x245

Toteż z powodu braku bezpośredniego zna­czenia empirycznego pojęcia owe nie wchodzą w obszar świadomo­ści potocznej, a jej nosiciele uważają je za bezpłodne i niezrozu­miałe twory oderwanej od życia spekulacji. „Prawda naukowa powiada w związku z tym Marks jest zawsze paradoksalna, je­żeli sądzimy ją wedle codziennego doświadczenia, które chwyta je­dynie złudne pozory rzeczy”. Warto przy okazji dodać, że nierozpoznanie istoty obserwowanych zjawisk może też prowadzić do pewnego rodzaju mistyfikacji, która polega na wprowadzaniu do świadomości potocznej „faktów” nie stwierdzalnych w bezpośrednim doświadczeniu. Zachodzi to zwłasz­cza wtedy, gdy w oparciu o wiedzę potoczną nie można dać odpo­wiedzi na ważne pytania, jakie rodzą się w toku życia codziennego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *