W pracach Marksa i Engelsa nie ma sprecyzowanej i syste­matycznie wyłożonej koncepcji świadomości potocznej. W przeci­wieństwie bowiem do innych myślicieli niemieckich obca im była tendencja do konstruowania zamkniętego systemu wiedzy. Toteż zagadnienia, którymi się tu zajmujemy, pojawiają się u klasyków marksizmu na marginesie ich poglądów dotyczących zjawisk życia społecznego, poglądów formułowanych często nie w formie syste­matycznego wykładu, lecz w pracach o charakterze polemicznym.Lecz choć nie znajdziemy u nich ściśle określonej gotowej koncepcji świadomości potocznej, to jednak ogólnofilozoficzne założenia i dy­rektywy metodologiczne marksizmu mogą stanowić poznawczo płod­ną podstawę głębszej analizy zagadnień sygnalizowanych w pra­cy. Na problem ten zwrócił uwagę wybitny marksista węgierski Gyórgy Lukacs.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *