Johann_Gottlieb_Fichte

Mianem me­tafizyki określał on np. systemy filozoficzne powstałe w XVII w., a jednak twórczości Kartezjusza, Spinozy czy Wolffa me zaliczyłby do wytworów świadomości potocznej. Tak więc różnica polega tu głównie na metodzie poznawania rzeczywistości. Poznanie nauko­we w przeciwieństwie do poznania potocznego ma charakter pojęciowy i nawet eksperymenty naukowe, mimo że przeprowadzane w sferze empirii, przygotowywane i interpretowane są w oparciu o   złożone konstrukcje teoretyczne. Oba te rodzaje poznania stano­wią odzwierciedlenie obiektywnej rzeczywistości, chociaż adekwat­ność tego odzwierciedlenia może być różna. Najbardziej adekwatne poznanie możliwe jest według Marksa jedynie na gruncie nauki posługującej się materialistyczną dialektyką. Nauka, która opiera się na spekulatywnych założeniach, choćby nawet stosowała dialektykę (jak np. klasyczna filozofia niemiecka), nie jest w stanie dostarczyć wiarygodnej wiedzy o rzeczywistości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *