4425530-filozof

Na poziomie obserwacji empirycznej stwierdzić bowiem można jedynie, że płaca robocza wyraża wartość pracy w postaci określonej ilości pieniędzy wypłacanych za określoną ilość pracy. W ten sposób zdaniem Marksa istota pracy pozostaje tu ukryta, a naukowe pojęcie war­tości przechodzi w swe przeciwieństwo. Jednak sprzeczności te nie odnoszą się jedynie do samych pojęć. Odzwierciedlają one także rzeczywiste sprzeczności kapitali­stycznego sposobu produkcji. „Na tej formie przejawiania się pi­sze Marks która przesłania stosunek rzeczywisty, a ukazuje wła­śnie jego przeciwieństwo, oparte są wszystkie wyobrażenia prawne robotnika i kapitalisty, wszystkie mistyfikacje kapitalistycznego spo­sobu produkcji, wszystkie jego złudzenia wolnościowe, wszystkie apologetyczne wykręty wulgarnej ekonomii”.Sytuacja ta możliwa jest dlatego, że świadomość potoczna ope­ruje jedynie prostymi określeniami empirycznymi, natomiast abstrakcyjne pojęcia wchodzące- w skład teorii naukowych, opisu­jące te same zjawiska, traktowane są przez tę świadomość jako coś nie posiadającego realności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *