blaise-pascal-filozofia-baroku

To samo odnosi się do świadomości potocznej, która odzwierciedla rzeczywistość w sposób nienaukowy i niedialektyczny. Toteż w wielu wypadkach tworzy ona nie tylko nieadekwatny, lecz wręcz fałszy­wy obraz rzeczywistości. Za taką „fałszywą świadomość” uważał Marks np. uznawane powszechnie w danej epoce zasady porządku społecznego (będące w istocie ideologią klasy panującej), wyobra­żenia religijne czy swoisty fetyszyzm towarowy, tzn. fałszywe prze­konanie, że stosunki społeczne wyznaczone są przez rzeczowe wła­ściwości wytworów ludzkiej pracy. Tego rodzaju fałszywe prze­świadczenia utrwalają się z reguły w świadomości potocznej danej epoki i z reguły przemycane są do panującej ideologii. Wiążą się one (najczęściej w sposób złożony i skomplikowany) z typem formacji społeczno-ekonomicznej, dominującej w tej epoce. Wymienić tu mo­żna np. często spotykane w starożytności przekonanie o boskim pochodzeniu władców czy też typowy dla formacji feudalnej pogląd boskim prawie królów do panowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *