pobrany plik

W ten sposób mamy do czynienia twierdzi Marks z takimi niedorzecznościami, jak porównywanie wartości dodatkowej (np. ren­ty pieniężnej) z wartością użytkową (np. działki gruntu), podczas gdy stosunek ów wyraża to jedynie, że w pewnych warunkach z ty­tułu posiadania takiej działki jej właściciel ma prawo do uzyskiwa­nia określonej ilości nieopłaconej pracy. „Ale prima facie czy­tamy w Kapitale wyraz ten ma taki sam sens jak rozmowy o sto­sunku banknotu pięciofuntowego do średnicy kuli ziemskiej. Jed­nakże pośrednicząca funkcja irracjonalnych form, w których wystę­pują i streszczają się w praktyce określone stosunki ekonomiczne, nic nie obchodzi w ich codziennym życiu osób, które są w praktyce reprezentantami owych stosunków; a ponieważ przywykły one do poruszania się wśród tych form, przeto nie widzą w nich nic nie­zwykłego. Zupełna sprzeczność, z którą ma się tu do czynienia, nie zawiera dla nich absolutnie nic tajemniczego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *