images

„Jako fatalista charakteryzował Marks Ludwika Bonaparte hołduje on przekonaniu, że istnieją pewne siły wyższe, którym człowiek, a zwłaszcza żołnierz, nie może się oprzeć. Do sił tych zalicza przede wszystkim cygara i szampan, drób na zimno i kiełbasę czosnkową. Toteż naprzód raczy w salach Pałacu Elizejskiego oficerów i podofi­cerów cygarami i szampanem, drobiem na zimno i kiełbasą czosnko­wą. 3 października powtarza ten manewr ze zwykłymi żołnierzami podczas rewii w St. Maur, a 10 października na jeszcze większą skalę podczas przeglądu wojsk w Satory”.Podejście materialistyczno-dialektyczne ukazuje zdaniem Marksa że realna treść procesów ekonomicznych odtwarza się w świadomości uczestników kapitalistjucznego sposobu produkcji w przekształconej postaci. Tak np. forma towaru powiada autor Kapitału stanowi jedność dwóch przeciwieństw: wartości i war­tości wymiennej, które są formami podstawowymi. Pieniądz stanowi przekształconą formę wartości, zysk przekształconą formę warto­ści dodatkowej. Formy te mogą z kolei ulegai dalszym przekształce­niom, np. zysk przekształca się w procent, rentę itp. Te przekształ­cone formy nabierają przy tym swoistego empirycznego wyrazu, który przesłania ich wewnętrzną treść. Proces ten może prowadzić do wyobcowania się takiej przekształconej formy od jej treści: wów­czas owe bezpośrednie, empiryczne formy odzwierciedlają rzeczy­wistość w zgoła irracjonalnej postaci.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *