25930_2

Klasycy marksizmu nie analizowali całokształtu świadomości potocznej społeczeństwa kapitalistycznego. Badali natomiast głównie te jej sfery, które dotyczą obszaru zjawisk politycznych i ekono­micznych. Interesowały ich bowiem przede wszystkim te myśli wyobrażenia członków społeczeństwa burżuazyjnego, które od­noszą się do procesów ekonomicznych stanowiących podstawę życia społecznego. Stąd też uwagi o świadomości potocznej społeczeństwa kapitalistycznego pojawiają się również w W pierwszym tomie tego dzieła Marks powiada, że zgodnie z prak­tycznym, powszechnym poglądem uczestników kapitalistycznego sposobu produkcji poglądem utrwalonym przez „wulgarną eko­nomię” płaca robocza stanowi „cenę pracy”. Pogląd ten jak wiele innych przesądów i błędów świadomości potocznej pozo­staje w zgodzie z ich doświadczeniem, wypływa z bezpośredniej praktyki agentów kapitalistycznego sposobu produkcji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *