Filozofia-bytu

Wiele z tych irracjonalnych przeświadczeń jest wykorzystywanych w manipulacjach masami. Jednym z przykładów może tu być lote­ria. Prosta analiza zasad każdej loterii wykazuje niezbicie, że orga­nizuje się je po to, by na nich zarobić kosztem grających. Ale gra­jący zwykle nie przeprowadzają takich analiz, lecz opierają swoje postępowanie na przeświadczeniu, że istnieje jakiś Los, który właśnie dla nich będzie „łaskawy”. O tym, że loterie mogą mieć także poli­tyczne znaczenie, niech świadczy fakt, iż w 1709 r. rząd brytyjski ustanowił loterię państwową, a trzy lata później zamknął wszystkie, bardzo liczne wówczas loterie prywatne. Inny przykład żerowania na potocznych przeświadczeniach mas opisał Marks w Osiemnastym brumaire’a Ludwika Bonaparte. Czy­tamy tam, że w celu zyskania popularności, a jednocześnie podkre­ślenia swego wrogiego stosunku do Zgromadzenia Narodowego, spra­wujący urząd prezydenta potomek Napoleona wprowadził dodatek dla podoficerów i ogłosił projekt założenia honorowego banku po­życzkowego dla robotników.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *