Właściwej odpowiedzi nie udzieli również ten teoretyk, którego „teoretyzowanie” sprowadza się jedynie do systema­tyzowania i precyzyjniejszego przedstawiania tego, co jest bezpo­średnio dane świadomości potocznej.Efektem takiej działalności na polu ekonomii jest — zdaniem Marksa — tzw. ekonomia wulgarna, która „to tylko w gruncie rzeczy robi, że w sposób doktrynerski tłumaczy, systematyzuje i apo- logizuje wyobrażenia agentów produkcji burżuazyjnej, znajdujących się we władzy stosunków tej produkcji. Nie może więc nas dziwić, że właśnie w zewnętrznej formie przejawiania się stosunków eko­nomicznych, w której stosunki te sąprima jacie niedorzeczne i pełne sprzeczności — bo też wszelka nauka okazałaby się zbyteczna, gdy- ! by forma przejawiania się rzeczy i ich istota były wprost identycz­ne — że tu właśnie ekonomia wulgarna czuje się jak u siebie w do- I mu i stosunki te wydają się jej tym bardziej’ same przez się zrozu­miałe, im bardziej ich wewnętrzne ‚powiązania są przed nią ukryte i im bardziej w potocznych wyobrażeniach wydają się proste”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *